آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعت زیبا و دلنشین جزء زیبا ترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 272 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با ننظره ای پاییزی و رنگ های زیبا و سرد یکی از بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 287 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 271 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های گرم جزء بهترین طرح هاست ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 52 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعت زیبا و دل انگیز جزء بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 267 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 66 قیمت نخ و نقشه : 300000 تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های گرم و زیبا یکی از بی نظیرترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 49 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 112 قیمت نخ و نقشه : 370هزار تومان ..

3,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های گرم و زیبا توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 60 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا یکی از بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 295 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 52 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 66ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 132 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان..............................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باشد با این هزینه ها..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های گرم و زیبا جزء بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بی نظیرترین طرح هاست که توسط بهترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 30 * 49 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 209 تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 400هزار تومان ..

4,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره خیلی طبیعی جزء بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 267 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 99 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 91 (8 صفحه)