آموزشی با سایز کوچک

در این دسته بندی نخ و نقشه تابلوفرش هایی با ابعاد 30 * 40 سانت قرار گرفته است.


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش بت تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 39 سانت تعداد گره : 273 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 48 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های گرم و دلنشین یکی از بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان  ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و دلنشین جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 293 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 65 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طبیعتی زیبا و رنگ های دلنشین توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 293 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 65 قیمت نخ و نقشه : 300هزارتومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 42 قیمت نخ و نقشه :300هزارتومان..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و جذاب جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 28 * 41 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 68 قیمت نخ و نقشه 300هزارتومان..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد و همچنین جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشدابعاد : 28 * 45 سانت تعداد گره : 320 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه :300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای پاییزی یکی از بهترین و بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 38 سانت تعداد گره : 268 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 62 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با منظره ای زیبا و جذاب یکی از بهترین و بی نظیرترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 44 سانت تعداد گره : 310 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و نقشه : 320هزار تومان ..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد ابعاد : 28 * 61 سانت تعداد گره : 429 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 50 قیمت نخ و نقشه : 420هزارتومان..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده که یکی از بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 28 * 42 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 81 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان ..

3,000,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 91 (8 صفحه)