جديدترين ها

شطرنجبازان

شطرنجبازان

نام طرح : شطرنجبازان کد PTF-050659 ابعاد : 83 * 113 تعداد گره : 800 تعداد رج : 600 تعداد رنگ :150تعد..

11,000,000 ریال

دختر گلچین

دختر گلچین

نام طرح : دختر گلچین کد PTF-050648 ابعاد : 75 * 43 تعداد گره : 300 تعداد رج : 548 تعداد رنگ :84تعداد..

4,900,000 ریال

عروسی

عروسی

نام طرح : عروسی کد PTF-050649 ابعاد : 62 * 92 تعداد گره : 438 تعداد رج : 640 تعداد رنگ :107تعداد ابر..

7,100,000 ریال

بالکن رو به دریا

بالکن رو به دریا

نام طرح : بالکن رو به دریا کد PTF-050650 ابعاد : 66 * 83 تعداد گره : 600 تعداد رج : 900 تعداد رنگ :2..

11,500,000 ریال

دختر اشرافی

دختر اشرافی

نام طرح : اشرافی کد PTF-050651 ابعاد : 66 * 83 تعداد گره : 450 تعداد رج : 600 تعداد رنگ :137تعداد اب..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش کوچه های قاهره

نخ و نقشه تابلوفرش کوچه های قاهره

نام طرح : کوچه های قاهره کد PTF-050652 ابعاد : 96 * 66 تعداد گره : 460 تعداد رج : 564 تعداد رنگ :75ت..

7,200,000 ریال

مجلس عروسی

مجلس عروسی

نام طرح : مجلس عروسی کد PTF-050653 ابعاد : 80 * 143 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 575 تعداد رنگ :256تع..

13,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طنبور نواز

نخ و نقشه تابلوفرش طنبور نواز

نام طرح : طنبور نواز کد PTF-050654 ابعاد : 107 * 150 تعداد گره : 1050 تعداد رج : 750 تعداد رنگ :132ت..

14,200,000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلوفرش جشن عروسی

نخ و نقشه طرح تابلوفرش جشن عروسی

نام طرح : جشن عروسی کد PTF-050655 ابعاد : 107 * 171 تعداد گره : 1200 تعداد رج : 750 تعداد رنگ :147تع..

17,500,000 ریال

نخ و نقشه طرح خارجی بازی با کودک

نخ و نقشه طرح خارجی بازی با کودک

نام طرح : بازی با کودک کدPTF-050656ابعاد : 64* 86 تعداد گره : 450 تعداد رج : 600 تعداد رنگ :132تعداد..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش قایق عشق

نخ و نقشه تابلوفرش قایق عشق

نام طرح : قایق عشق کدPTF-050657ابعاد : 93* 143 تعداد گره : 651 تعداد رج : 1000 تعداد رنگ :154تعداد ا..

13,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح مهریه

نخ و نقشه تابلوفرش طرح مهریه

نام طرح : مهریه کدPTF-050658ابعاد : 77* 113 تعداد گره : 800 تعداد رج : 549 تعداد رنگ :109تعداد ابریش..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010003

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010003

نام طرح : ایرانی کدPTF-010003ابعاد : 152* 102 تعداد گره : 723 تعداد رج : 1080 تعداد رنگ : 42قیمت نخ ..

0 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010002

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010002

نام طرح : ایرانی کدPTF-010002ابعاد : 150* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1070 تعداد رنگ : 60قیمت نخ ..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010001

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010001

نام طرح : ایرانی کدPTF-010001ابعاد : 154* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1100 تعداد رنگ : 147قیمت نخ..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کدPTF-010001

نخ و نقشه تابلو فرش ایرانی کدPTF-010001

نام طرح : آثار داخلی کد PTF-010001 ابعاد :154* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 154 تعداد رنگ : 147 قی..

14,500,000 ریال