فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 64ابعاد :175*127سانتنعداد گره :903تعداد رج :1249تعداد رنگ :37باابریشم متوسط2.000.000تومان..

20,000,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 65ابعاد :194*126تعداد گره :900تعداد رج :1384تعداد رنگ :47بابریشم بالا 2.195.000تومان..

21,950,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 65ابعاد :194*126سانتنعداد گره :900تعداد رج :1384تعداد رنگ :47باابریشم متوسط2.050.000تومان..

20,500,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 68ابعاد :142*146سانتتعداد گره :1038تعداد رج :1012تعداد رنگ :52با ابریشم بالا2.550.000تومان..

25,500,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 69ابعاد :193*125سانتتعداد گره :888تعداد رج :1327تعداد رنگ :39باابریشم بالا2.975.000تومان..

297,500,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد :7ابعاد :105*156سانتتعداد گره :750تعداد رج :1132تعداد رنگ :28باابریشم متوسط1.495.000تومان..

14,950,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ و نقشه این فرش یکی از زیباترین و بهترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 98 * 148 سانت تعداد گره : 700تعداد رج : 1052 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا : 1.788.000 تومان ..

17,880,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

ابعاد :174*112سانتتعداد گره:799تعداد رج :1239تعداد رنگ:40با میزا ن ابریشم متوسط :1.750.000تومان..

17,500,000 ریال

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی ک...

این فرش دارای طرح به روزی می باشد ابعاد : 105 * 159 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1132 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.052.000 تومان ..

20,520,000 ریال

ومته

ومته

استعداد و هنر دست اساتید ایرانی را میتوان در این تابلو مشاهده نمودابعاد : 84 * 103 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 732تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : 730.000 تومان............................................................. چنانکه تابلوفرش بافته ش..

7,300,000 ریال

ونوس

ونوس

این تابلو فرش یکی از زیباترین طرح های عاشقانه میباشد که استعداد هنرمندان در ان نهفته است ابعاد : 66 * 98 سانت تعداد گره : 467تعداد رج : 700تعداد رنگ : 39قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان............................................................. چن..

6,900,000 ریال

کد 5

کد 5

نام طرح : کد 5 ابعاد : 150 * 100 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 7050 تعداد رنگ : 25 قیمت نخ و نقشه با 200گرم ابریشم بافت : 1.350.000 تومان قیمت نخ و نقشه با 1کیلو ابریشم بافت : 1.850.000تومان ..

13,500,000 ریال

نمایش 301 تا 312 از 314 (27 صفحه)