فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


 نخ و نقشه فرش زیرپایی ...

نخ و نقشه فرش زیرپایی ...

نخ و نقشه این فرش با تعداد رنگ کمتر برای بافنده مناسب می باشد ابعاد : 74 * 117 سانت تعداد گره : 528 تعداد رج : 830 تعداد رنگ : 18 قیمت نخ و نقشه  : 1.910.000 تومان ..

19,100,000 ریال

 نخ و نقشه فرش زیرپایی ...

نخ و نقشه فرش زیرپایی ...

نخ و نقشه این فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است که یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 105 * 159 سانت تعداد گره : 750 تعداد رج : 1132 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه: 2.640.000 تومان ..

26,400,000 ریال

فرش 9

فرش 9

فرش 9 ابعاد : 102 * 101 سانت تعداد گره : 717 تعداد رج : 709 تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه  بامیزان ابریشم متوسط : 1.620.000 تومان قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا: 2.030.000 تومان  ..

16,200,000 ریال

فرش22

فرش22

فرش 22 ابعاد :  105 *172 تعداد گره :750 تعداد رج  : 1228 تعداد رنگ :37 قیمت نخ و نقشه :2.220.000 تومان ..

22,200,000 ریال

فرش23

فرش23

فرش 23 ابعاد :77 *122 تعداد گره :543 تعداد رج :865 تعداد رنگ :30 قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم بالا:2.000.000 تومانقیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط :1.600.000 تومان ..

16,000,000 ریال

نح ونقشه فرش زیرپایی ک...

نح ونقشه فرش زیرپایی ک...

نخ ونقشه فرش زیرپایی کد 53139*193سانتتعداد گره :990تعداد رج :1372تعداد رنگ :26باابریشم بالا 3.330.000تومانباابریشم متوسط 2.660.000تومان..

26,600,000 ریال

نخ  و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 از بهترین و دوست داشتنی ترین طرح هایی که میتوان جزء گزینه های انتخاب قرار داد این طرح میباشدابعاد : 52*75 سانتتعداد گره :530تعداد رج : 370تعداد رنگ : 82قیمت نخ ونقشه : 635هزار تومان.................................................................

6,350,000 ریال

نخ  و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش با تنوع رنگی که درآن به کار رفته جلوه گری خاصی میکندابعاد : 54*73 سانت تعداد گره : 520تعداد رج : 380تعدا د نگ : 81قیمت نخ  نقشه : 640هزار تومان..........................................................

6,400,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه اين تابلو فرش يكي از زيبا ترين و شاد ترين رنگ هايي است كه طراحي شدهابعاد : 159 * 216 تعداد گره : 1129 تعداد رج: 1536 تعداد رنگ : 42قيمت نخ و نقشه باميزان ابريشم متوسط: 3.090.000تومان ..

30,900,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و زیبا ترین طرح ها است که با کم ترین رنگ برای مبتدیان بسیار مناسب میباشد ابعاد : 135 * 180 سانت تعداد گره : 958 تعداد رج : 1279 تعداد رنگ : 44قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم بالا : 3.150.000 تو مان قیمت نخ ونقشه با..

25,500,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش یکی از فوق العاده ترین و پرفروش ترین طرح ها است ابعاد : 156 * 105  سانت تعداد گره : 750 تعداد رج : 1132 تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.095.000 تومان ..

20,950,000 ریال

نخ و نقشه  فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه این فرش یکی از بهترین رنگ هااست که با تعداد رنگ های کمتر برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 121 * 124 سانت تعداد گره : 888 تعداد رج : 883 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا : 2.450.000 تومان  قیمت نخ ونقشه بامیزان ا..

19,600,000 ریال

نمایش -11 تا 0 از 312 (26 صفحه)