نخ و نقشه‌هاتصحیح جستجو

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلوفرش چنان زیبا رنگ آمیزی شده است که بی هیچ شکی میتوان انتخابش کرد و از تماشایش لذت بردابعاد : 70*49 سانتتعداد گره : 350تعداد رج : 500تعداد رنگ : 98قیمت نخ و نقشه :1.200.000تومان.......................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

اگر با دقت در نخ و نقشه ی این طرح بنگریم باید گفت هنر دست هنرمندان ایرانی در آن به خوبی نمایان استابعاد : 73*54 سانتتعداد گره : 380تعداد رج : 515تعداد رنگ : 89قیمت نخ و نقشه : 1.500.000تومان..............................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

رنگهایی که در رنگ آمیزی این تابلو فرش به کاررفته  برزیبایی این طرح افزوده و آن را جزء بهترین قرار داده استابعاد : 53*38 سانتتعداد گره : 267تعداد رج : 377تعداد رنگ : 64قیمت نخ ونقشه : 920.000تومان....................................................

9,200,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

طرح این تابلو فرش از ساده ترین و در عین حال از زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 70*56 سانتتعداد گره : 396تعداد رج : 500تعداد رنگ : 27قیمت نخ و نقشه : 1.400.000تومان...............................................................................

14,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این طرح به خاطر تصویر زیبا و رنگ آمیزی جذابش از پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد : 66*46 سانتتعداد گره : 325تعداد رج : 468تعداد رنگ : 53قیمت نخ ونقشه : 1.200.000تومان............................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

رنگ آمیزیی که برای این طرح استفاده شده چنان زیبایی به آن بخشیده که به راحتی نمیتوان ازانتخاب آن گذر کرد ابعاد : 49*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 350تعداد رنگ : 106قیمت نخ و نقشه : 1.200.000تومان..................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

از زیباترین نخ و نقشه های که از پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد : 72*99 سانتتعداد گره : 702تعداد رج : 512تعداد رنگ  143قیمت نخ و نقشه : 2.200.000 تومان................................................................................

22,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش از طراحی خاصی برخودار است که جزء بهترین گزینه های انتخاب میباشدابعاد : 44*61 سانتتعداد گره : 430تعداد رج : 309تعداد رنگ : 110قیمت نخ و نقشه : 1.000.000تومان......................................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش به خاطر رنگ آمیزی جذابش  از بهترین  و زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 59*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 420تعداد رنگ :76قیمت نخ و نقشه : 1.600.000 تومان................................................................

16,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش باوجود اینکه ساده رنگ آمیزی شده اما زیبایی خاصی داردابعاد : 54*77 سانتتعداد گره : 550تعدا رج : 385تعداد رنگ : 55قیمت نخ  نقشه :1.500.000تومان...............................................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش یکی از فوق العاده ترین و پرنشاط ترین طرح ها میباشدابعاد : 46*56 سانتتعداد گره : 400تعداد رج : 328تعداد رنگ : 73قیمت نخ و نقشه :1.000.000تومان........................................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش به خاطر رنگ آمیزی خاص و طرح زیبایی که دارد از پرفروش ترین تابلوفرش ها میباشدابعاد : 51*76 سانتتعداد گره :537 تعداد رج : 362تعداد رنگ : 105قیمت نخ و نقشه :1.500.000تومان.....................................................

15,000,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 129 (11 صفحه)