نخ و نقشه‌هاتصحیح جستجو

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد : 70*49 سانتتعداد گره : 350تعداد رج : 500تعداد رنگ : 75قیمت نخ و نقشه :1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

بهترین نخ و نقشه ای که دارای طرح و رنگ آمیزی خیلی زیبا بوده و جزء پرفروش ترین تابلو فرش ها میباشدابعاد : 65*49 سانتتعداد  گره : 350تعداد رج : 460تعدادد رنگ : 58قیمت نخ نقشه : 1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

این تابلو فرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد : 44*62 سانتتعداد گره : 441تعداد رج : 320تعداد رنگ : 34قیمت نخ و نقشه : 1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

این تابلو فرش دارای طرحی بسیارزیباست که توسط اساتید مجرب طراحی شده استابعاد : 51*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 359تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه : 1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلوفرش طرحی بسیار زیبا و جذاب دارد که خواهان زیادی داردابعاد : 38*89 سانتتعداد گره : 630تعداد رج : 267تعداد رنگ : 35قیمت نخ و نقشه :1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

تابلوفرشی زیبا و ماهرانه از آیه ی قرآنی که به دست هنرمندان ایرانی طراحی شده استابعاد : 54*73 سانتتعداد گره : 520تعداد رج : 384تعداد رنگ : 90قیمت نخ و نقشه : 1.500.000تومان..

15,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

دستان هنرمند استادان ایرانی چنین طرح زیبا و جذابی از آیه ی قرآنی به جا گذاشته استابعاد : 44*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 309تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 1.450.000تومان..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ای زیبا از آیه ی مقدس قرآنی که استادان ماهر ایرانی به نمایش گذاشته اندابعاد : 49*73 سانتتعداد گره : 520تعداد رج : 345تعداد رنگ : 45قیمت نخ و نقشه : 1.300.000تومان..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی جذاب این تابلو فرش معرف هنر دستان اساتید ماهرایرانی استابعاد : 49*73 سانتتعداد گره : 520تعداد رج : 350تعداد رنگ : 42قیمت نخ و نقشه : 1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلوفرش به طرز هنرمندانه ای طراحی شده که نشانگر دستان هنرمند اساتید ایرانی استابعاد : 42*90 سانتتعداد گره : 638تعداد رج : 298تعداد رنگ : 36قیمت نخ  نقشه :1.500.000تومان..

15,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش تصویری  زیبا و ماهرانه از آیه مقدس قرآنی استابعاد : 51*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 360تعداد رنگ : 29قیمت نخ و نقشه : 1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش ترکیبی زیبا از آیه ی قرآنی است که توسط استادان ایرانی طراحی شده استابعاد : 40*82 سانتتعداد گره : 580 تعداد رج : 280تعداد رنگ : 30قیمت نخ و نقشه :1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 129 (11 صفحه)