فرش22

  • 73,000,000 ریال
  • کد محصول:نخ ونقشه
  • موجودی:100

فرش 22 ابعاد : 100 *150 تعداد گره :700 تعداد رج  :1050 تعداد رنگ :37 قیمت نخ و نقشه :7.300.000 تومان ..

فرش 22

ابعاد : 100 *150

تعداد گره :700

تعداد رج  :1050

تعداد رنگ :37

قیمت نخ و نقشه :7.300.000 تومان