منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: منظره کد 1 ابعاد: 83 * 67 تعداد گره: 600 تعداد رج: 467 قیمت نخ و نقشه: 2.700.000 تومان..

27,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: منظره کد 208 ابعاد: 40 * 70 تعداد گره: 500 تعداد رج: 280 تعداد رنگ: 96 قیمت نخ و نقشه: 1.800.000تومان..

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره آبشار کد 02یکی از فوق العاده ترین و پر فروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 78 * 60 سانت تعداد گره : 563 تعداد رج : 420 تعداد رنگ :54قيمت نخ و نقشه : 2.500.000 تومان....................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره زمستان کد054یکی از عالی ترین و پر فروش ترین طرح ها می باشد سايز : 57 * 77 سانت تعداد گره در عرض : 550 تعداد رج در طول : 395 تعداد رنگ : 64 قيمت نخ و نقشه : 2.500.000 تومان .........................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح منظره سه بعدی کد197یکی از فوق العاده ترین طرح هاست که نگاه هربیننده رو خیره میکنه که بارنگ بندی زیبا طراحی شده استابعاد : 49 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج :348تعداد رنگ :49 قيمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان.....

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره شماره 2 ابعاد : 59 * 83 سانت تعداد گره در عرض : 600 تعداد رج : 406 تعداد رنگ : 47 قیمت نخ و نقشه : 2.500.000تومان................................................................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 100یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:121*70  سانتتعداد گره:860تعداد رج:500تعداد رنگ:78قیمت نخ و نقشه : 4.700.000 تومان......................................................

47,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد101یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*35تعداد گره:400تعداد رج:250تعداد رنگ:57:قیمت نخ و نقشه :1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: منظره کد 126 ابعاد: 56 * 84 تعداد گره: 600 تعداد رج: 400 تعداد رنگ: 116 قیمت نخ و نقشه: 2.500.000تومان..

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: منظره کد 13 ابعاد: 83 * 67 تعداد گره: 350 تعداد رج: 221 قیمت نخ و نقشه: 1.250.000 تومان..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره 132 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:98*67تعداد گره:700تعداد رج:477تعداد رنگ:87قیمت نخ و نقشه :3.200.000 تومان..............................................................................

32,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد140 یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56سانتتعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:111قیمت نخ و نقشه : 2.500.000 تومان.....................................................................

25,000,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 465 (39 صفحه)