منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دهكده خوشبختي ابعاد : 53 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 368 قيمت نخ و نقشه : 3.200.000هزار تومان........................................................................

32,000,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه ابعاد : 40 * 58 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 280 قيمت نخ و نقشه :1.375.000 هزار تومان.............................................................................................. ..

13,750,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح كلبه كنار مرداب ابعاد : 57 * 70 سانت تعداد گره در عرض : 396 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و نقشه : 2.250.000 تومان...................................................................................

22,500,000 ریال

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 00033 ابعاد : 30 * 40 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 283 قيمت نخ و نقشه :1.150.000 تومان....................................................................... ..

11,500,000 ریال

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M101 ابعاد : 58 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 400 قيمت نخ و نقشه  : 2.400.000 تومان.........................................................................................................

24,000,000 ریال

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M44 ابعاد : 83 * 59 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 406 قيمت نخ و نقشه :2.500.000 تومان.................................................................................... ..

25,000,000 ریال

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M51 ابعاد : 60 * 83 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 600 قيمت نخ و نقشه : 2.500.000تومان..................................................................................... ..

25,000,000 ریال

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نام طرح: منظره کد 104ابعاد: 51 * 70 تعداد گره: 500 تعداد رج: 360 تعداد رنگ: 81 قیمت نخ و نقشه: 2.000.000تومان ..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو  فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره دهکده خوشبختی کد2 ابعاد : 83 * 50 سانت تعداد گره : 590 تعداد رنگ:61تعداد رج : 350قیمت نخ و نقشه : 2.150.000 هزار تومان ................................................................................

21,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو  فرش طرح منظره کد147ابعاد:84*56 سانتتعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:72قیمت نخ و نقشه :  2.400.000 تومان.................................................................................................................

24,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT091460نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض600 تعدادرج درطول:400 ابعاد:56*84 تعدادرنگ:     &..

24,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT091461نام طرح:کد                                                             تعدادگره درعرض60..

24,000,000 ریال

نمایش -11 تا 0 از 465 (39 صفحه)