آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


ایه کد 104

ایه کد 104

این ایه بازیباترین نقش و رنگ با بهترین کیفیت  به دست هنرمندان ایرانی بافته شده با کیفیت بینظیرابعاد32 *63تعدادگروه 450تعداد رج227تعدادرنگ 40هزینه نخ و نقشه : 1.500.000 تومان..

15,000,000 ریال

ایه کد 105

ایه کد 105

ایه ای دستباف با طرح و رنگ عالیابعاد37 * 52سانتتعدادگره370تعداد درج 260تعدادرنگ22هزینه نخ و نقشه  : 1.370.000 تومان..

13,700,000 ریال

ایه کد 106

ایه کد 106

ایه و ان یکاد ابعاد 49 * 87تعدادگروه620تعدادرج350تعدادرنگ44 هزینه نخ و نقشه : 2.400.000 هزارتومان..

24,000,000 ریال

ایه کد 107

ایه کد 107

ایه ای از قران کریم با زیباترین نقش و بافتی با کیفیت عالیابعاد43 *98 تعدادگره700تعدادرج306تعداد رنگ35هزینه نخ و نقشه : 3.050.000 تومان..

30,500,000 ریال

ایه کد 108

ایه کد 108

تابلو فرشی زیبا دستباف با نخهایی مرغوب و رنگهایی عالیابعاد52 *73تعدادگروه520تعداد رج370تعداد رنگ31 هزینه نخ و نقشه : 2.990.000 تومان..

29,900,000 ریال

ایه کد 109

ایه کد 109

ایه ای از قران کریم هنری از برترین استادان ایرانیابعاد49 *79تعداد گره 560تعداد رج 350تعداد رنگ34هزینه نخ و نقشه: 3.200.000 تومان..

32,000,000 ریال

ایه کد 110

ایه کد 110

ایه ای با طرحی زیبا و رنگهایی عالی با کیفیتی برترابعاد42 * 72 سانتتعدادگره510تعدادرج300تعداد رنگ 38هزینه نخ و نقشه : 2.950.000 تومان..

29,500,000 ریال

ایه کد 112

ایه کد 112

آیهابعاد51 *70سانتتعداد گره500تعداد رج 360تعداد رنگ29هزینه نخ و نقشه : 2.950.000 تومان..

29,500,000 ریال

ایه کد 113

ایه کد 113

ایه           ,ابعاد 42 *87سانتتعدادگره620تعداد رج300 تعداد رنگ67هزینه نخ و نقشه : 2.400.000تومان..

24,000,000 ریال

ایه کد 114

ایه کد 114

ابعاد 71 * 99 تعداد گره702تعداد رج501تعدادرنگ57هزینه نخ  و نقشه: 3.200.000 تومان..

32,000,000 ریال

ایه کد 115

ایه کد 115

ایه ای از قران کریم ب همراه تصویری زیبا از خانه خدا بافته شده با نخهایی با کیفیت عالی ابعاد *52 *73 تعدادگره520تعداد رج 370تعداد رنگ 50 هزینه نخ و نقشه: 2.000.000 تومان..

20,000,000 ریال

ایه کد 116

ایه کد 116

ایه ای از قران کریم با زیباترین رنگ  ها و مر غو ب ترین نخ ها ابعاد52 * 73تعداد گره 520تعداد رج 365تعداد رنگ 53 هزینه نخ و نقشه : 2.000.000 تومان..

20,000,000 ریال

نمایش -11 تا 0 از 197 (17 صفحه)