دختر قاجار

  • 8,600,000 ریال

ابعاد :  50  *  70  سانتتعداد  گره  :  338تعداد  رج  :   448تعداد رنگ : 93تعداد رنگ ابریشم  : 9 قیمت نخ و نقشه : 860هزار تومان ..

ابعاد :  50  *  70  سانت

تعداد  گره  :  338

تعداد  رج  :   448

تعداد رنگ : 93

تعداد رنگ ابریشم  : 9

قیمت نخ و نقشه : 860هزار تومان