منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  70 * 51تعداد گره :   360تعداد رج :   500تعداد رنگ :        تعداد ابریشم :      رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   54 * 98تعداد گره :   700تعداد رج :   380تعداد رنگ :  78تعداد ابریشم :  7رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  630.000 تومان ..

6,300,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  59 * 89تعداد گره :  630تعداد رج :  420تعداد رنگ : 111تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  630.000 تومان ..

6,300,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  59 * 89تعداد گره :  630تعداد رج :  420تعداد رنگ :  76تعداد ابریشم :  7رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  630.000 تومان ..

6,300,000 ریال

ونيز 58

ونيز 58

نام طرح : ونيز 58 ابعاد : 53 * 83 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 660 قيمت نخ و نقشه : 520 هزار تومان   ..

5,200,000 ریال

پس از باران سايز كوچك (...

پس از باران سايز كوچك (...

نام طرح : پس از باران سايز كوچك (2) ابعاد : 40*60 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 284 قيمت نخ و نقشه : 440 هزار تومان ..

4,400,000 ریال

کلبه 61

کلبه 61

نام طرح : کلبه 61 ابعاد : 74 * 57 سانت تعداد گره : 528 تعداد رج : 397 قیمت نخ و نقشه : 550.000 هزار تومان ..

5,500,000 ریال

کوچه باغ 130

کوچه باغ 130

نام طرح : کوچه باغ 130 ابعاد : 34 * 60  سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 236 قيمت نخ و نقشه : 450 هزار تومان ..

4,500,000 ریال

کوچه باغ 131

کوچه باغ 131

نام طرح : کوچه باغ 131 ابعاد : 30 * 50  سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 209 قيمت نخ و نقشه : 350 هزار تومان ..

3,500,000 ریال

نمایش 373 تا 381 از 381 (32 صفحه)