آثار نقاشان خارجینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آرامشابعاد : 82 * 119تعداد گره : 850تعداد رج : 580تعداد رنگ : 99قیمت نخ و نقشه : 1.220.000 تومان..

12,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آرامش سرخپوستی ابعاد : 70 * 98تعداد گره : 500تعداد رج : 627تعداد رنگ : 73قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آشتی کد2ابعاد : 70 * 96 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 681 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه :820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح باغ بهشت سایز کوچک ابعاد : 89 * 60 سانت تعداد گره در عرض : 420 تعداد رج : 639 تعداد رنگ : 132 قیمت نخ و نقشه  :900 هزار تومان ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش با طرحی بسیار زیبا و رنگ های گرم طراحی شده است اندازه : 120*80 سانت تعداد گره  : 850 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 135 نقشه و نخ :1050.000 هزار تومان........................................................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهمانیابعاد : 70 * 100 تعداد گره : 700تعداد رج : 500تعداد رنگ : 115قیمت نخ و نقشه : 790.000 هزار تومان..................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخ..

7,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش PFT-05...

نخ و نقشه تابلوفرش PFT-05...

نخ و نقشه تابلوفرش PFT-052122ابعاد : 107 * 80 سانتتعداد گره : 576تعداد رج :750تعداد رنگ : 86قیمت نخ و نقشه : 1.150.000 تومان..

0 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش مجل...

نخ و نقشه تابلوفرش مجل...

ابعاد : 120*80 سانت تعداد گره : 840 تعداد رج : 562تعداد رنگ : 167تعداد رنگ ابریشم : 16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.120.000 تومان..

11,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش کد P...

نخ و نقشه تابلوفرش کد P...

نام طرح : کد PTF-050665 ابعاد : 94 * 140 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 667 تعداد رنگ :123تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.320.000تومان..

13,200,000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

ابعاد : 98*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 680تعداد رنگ : 126قیمت نخ و نقشه : 840 هزار تومان..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش فرشته کد 1ابعاد : 99 * 70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 704تعدا رنگ : 70قیمت نخ و نقشه :710000 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش محفل عروسیابعاد : 154 * 93 سانتتعداد گره : 1100تعداد رج : 659 تعداد رنگ : 175 قیمت نخ و نقشه : 1.750.000 تومان..

17,500,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 156 (13 صفحه)