آثار نقاشان خارجینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آرامش سرخپوستی ابعاد : 70 * 98تعداد گره : 500تعداد رج : 627تعداد رنگ : 73قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دف..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آشتی کد2ابعاد : 70 * 96 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 681 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قل..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح باغ بهشت سایز کوچک ابعاد : 89 * 60 سانت تعداد گره در عرض : 420 تعداد رج : 639 تعداد رنگ : 132 قیمت نخ و نقشه  : 590.000 هزار تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش با طرحی بسیار زیبا و رنگ های گرم طراحی شده است اندازه : 120*80 سانت تعداد گره  : 850 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 135 نقشه و نخ :1050.000 هزار تومان........................................................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهمانیابعاد : 70 * 100 تعداد گره : 700تعداد رج : 500تعداد رنگ : 115قیمت نخ و نقشه : 720.000 هزار تومان..................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش مجل...

نخ و نقشه تابلوفرش مجل...

ابعاد : 120*80 سانت تعداد گره : 840 تعداد رج : 562تعداد رنگ : 167تعداد رنگ ابریشم : 16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.120.000 تومان..

11,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش کد P...

نخ و نقشه تابلوفرش کد P...

نام طرح : کد PTF-050665 ابعاد : 94 * 140 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 667 تعداد رنگ :123تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.320.000تومان..

13,200,000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش...

نخ و نقشه طرح تابلوفرش فرشته کد 1ابعاد : 99 * 70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 704تعدا رنگ : 70قیمت نخ و نقشه :710000 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  215 * 160تعداد گره :  1140تعداد رج :  1540تعداد رنگ : 207تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  2.100.000 تومان ..

21,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 84 * 63تعداد گره :  450تعداد رج :  600تعداد رنگ : 138تعداد ابریشم : 13رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  600.000 تومان ..

6,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  77 * 42 تعداد گره :  300تعداد رج :  548تعداد رنگ : 85تعداد ابریشم : 8رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  90 * 62تعداد گره : 438تعداد رج :  640تعداد رنگ : 107تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  650.000 تومان ..

6,500,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 152 (13 صفحه)