آثار نقاشان خارجینخ و نقشه تابلو فرش با...
نخ و نقشه تابلو فرش بچ...

نخ و نقشه تابلو فرش بچ...

نام طرح : بچه های سرما کد PFT-050738 ابعاد : 70 *98 تعداد گره : 500 ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش خا...
نخ و نقشه تابلو فرش دخ...
نخ و نقشه تابلو فرش دخ...
نخ و نقشه تابلو فرش شا...

نخ و نقشه تابلو فرش شا...

نام طرح : شاعر جوان کد PFT-050699 ابعاد 101*147 تعداد گره : 1050 تعداد..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش شا...
نخ و نقشه تابلو فرش شا...

نخ و نقشه تابلو فرش شا...

نام طرح : شاعر جوان کد PFT-050708 ابعاد 94*140تعداد گره :1000 تعداد رج : 670تعداد رنگ :160تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.600.000 تومان ..

16,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش شط...
نخ و نقشه تابلو فرش شک...

نخ و نقشه تابلو فرش شک...

ابعاد : 126 * 82تعداد گره : 900تعداد رج : 580قیمت نخ و نقشه : 1.300.000 تومان ..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 3 کودک سايز : 77 * 100 سانت تعداد گره  : 698 تعداد رج  : 547 تعداد رنگ : 148 قيمت نخ و نقشه : 890 هزار تومان..........................................................................................

8,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش سايز : 107 * 73 سانت تعداد گره در عرض : 520 تعداد رج در طول : 750 تعداد رنگ : 87 قيمت نخ و نقشه : 900 هزارتومان ..

9,000,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 156 (13 صفحه)