آثار نقاشان خارجینخ و نقشه تابلو فرش  شط...
نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح :  کد PFT-050694 ابعاد  72*98 تعداد گره : 700 تعدا..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح : کد PFT-050735 ابعاد : 110 *146 تعداد گره : 785 تعداد رج : ..

14,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح :  کد PTF-050670 ابعاد 32 * 59تعداد گره : 417 تعداد رج : 230تعداد رنگ :تعداد ابریشم :رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 390.000تومان..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح :  کد PTF-050680 ابعاد79 *49تعداد گره : 350 تعداد رج : ..

5,360,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح :کد PTF-050681 ابعاد  80 *105تعداد گره : 750 تعداد رج :..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نام طرح :  کد PTF-050684 ابعاد  98 *80تعداد گره : 569 تعدا..

9,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کو...

نخ و نقشه تابلو فرش کو...

نام طرح :  کودک کد PFT-050689 ابعاد  40 *66 تعداد گره : 28..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش آد...

نخ و نقشه تابلو فرش آد...

نخ و نقشه تابلو فرش آدم و حواابعاد : 70 * 92 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 655 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و نقشه : 700.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتی..

7,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش آذ...

نخ و نقشه تابلو فرش آذ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آذرخش کوچک ابعاد : 49 *71 تعداد گره : 350 تعداد رج :505 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ ونقشه : 440.000 تومان............................................................................................چنانکه تابل..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش آر...

نخ و نقشه تابلو فرش آر...

نام طرح : آرایشگر دربار کد PFT-050731 ابعاد : 83 *54 تعداد گره : 380..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش با...
نمایش 25 تا 36 از 152 (13 صفحه)