ایرانینخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی بزم خسرو پرویز بزرگ کد 1 ابعاد : 124 * 128 تعداد گره : 1297 تعداد رج : 884 تعداد رنگ : 73 قیمت نخ و نقشه : 2050000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 780000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 230000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پود..

20,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 14 ابعاد : 82 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 585 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سای..

6,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 24 ابعاد : 53 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 376 تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دارچله کشی ابریشم : 400 هزار تومان قیمت  دار چله کشی پنبه ای : 100 هزار تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قل..

6,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 34 ابعاد : 49 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 62 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 350000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 85000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

5,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 35 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 80 قیمت نخ و نقشه :510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان  ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین..

5,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

ابعاد :77*112 سانتتعداد گره : 800تعداد رج :545تعداد رنگ : 160قیمت نخ و نقشه : 780.000تومان..

7,800,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

ابعاد :116*78 سانتتعداد گره : 568تعداد رج :825تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

ابعاد :82*112 سانتتعداد گره : 800تعداد رج :579تعداد رنگ : 120قیمت نخ و نقشه : 1.030.000تومان..

10,300,000 ریال

نخ ونقشه ی تابلو فرش ط...

نخ ونقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح: دختر قاجار کد 2ابعاد : 93*66تعداد گره :480تعداد رج: 647تعداد رنگ : 124قیمت نخ و نقشه : 650000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 125000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز بزرگ : 40 ..

6,500,000 ریال

نمایش 109 تا 117 از 117 (10 صفحه)