جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

3,850,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه نور کوچک اندازه : 70*39 سانتی متر   تعداد گره در عرض : 495 تعداد رج : 276 نقشه و نخ :385 هزار تومان...............................................................................چنانکه ..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,500,000 ریال

نام طرح : استراحت کنار دریاچهابعاد : 83 * 65 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 450قیمت نخ و نقشه : 550 هزار تومان.................................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخوا..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

6,500,000 ریال

   نام طرح:تصویری ازمهر تعدادگره درعرض:551 تعدادرج درطول:778 ابعاد:77*109 تعدادرنگ:146 قیمت:650000تومان...................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شم..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

6,500,000 ریال

نام طرح : تمناي بخشايش سايز : 70 * 97 سانت تعداد گره در عرض : 500 تعداد رج در طول : 680    قيمت نخ و نقشه : 650 هزار تومان....................................................................................چنانکه تابلوفرش ..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,020,000 ریال

نام طرح : تنديس آنجلو ابعاد : 80 * 48 سانت تعداد گره در عرض : 336 تعداد رج : 614 تعداد رنگ : 20 قیمت نقشه به همراه نخ های مریونس رنگ شده  و سی دی های چهارگانه آموزشی و جزوات راهنما : 502 هزار تومان......................

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تندیس دختراسب سوار ابعاد : 66 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 460 قيمت نخ و نقشه : 520 هزار تومان...............................................................................چنانکه تابلوفرش ب..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح خلقت آدمابعاد : 67 * 83 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 471قیمت نخ و نقشه : 520 هزار تومان..................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دانس ابعاد : 79 * 60 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 568 قيمت نخ و نقشه : 580000 هزار تومان...................................................................................چنانکه تابلوفرش با..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

7,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دايره هستيسايز : 69 * 100 سانتتعداد گره در عرض : 700تعداد رج در طول : 489تعداد رنگ : 149قيمت نخ و نقشه : 720 هزار تومان.................................................................................چنانکه تابلوفرش ..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دهكده خوشبختي ابعاد : 53 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 368 قيمت نخ و نقشه : 570.000هزار تومان......................................................................چنانکه تابلوفرش بافته ..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

4,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دو جوجه ابعاد : 55 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 387 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ ونقشه : 420.000............................................................................................چنانکه تابل..

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

rating

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دو كودك خسته ابعاد : 63 * 77 سانت تعداد گره در عرض : 560 تعداد رج : 448 تعداد رنگ : 142  قیمت نخ و نقشه : 510هزار تومان...........................................................................

نمایش 1 تا 12 از 1996 (167 صفحه)