همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 21 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 22 ابعاد : 38*28تعداد گره :200تغداد رج : 267تعداد رنگ : 33قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 24ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 104قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آ موزشی کد 25ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 305تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه :240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 26ابعاد : 43*28تعداد گره : 200تعداد رج :305تعداد رنگ : 81قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 27ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 297تعداد رنگ : 90قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 28ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 264تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 29ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعدادرج : 266تعداد رنگ :88قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد3ابعاد : 39*28تعداد گره : 200تعداد رج : 276تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 30ابعاد :42*28تعداد گره: 200تعداد رج : 297تعداد رنگ  : 92 قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 31ابعاد : 20*28تعداد گره : 200تعداد رج : 140تعداد رنگ : 54قیمت نخ ونقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 32ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 162تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 63 (6 صفحه)