آموزشیمقایسه محصولات (0)


18نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد

18نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد

نام طرح : آموزشی کد 18ابعاد : 37*28تعداد گره  : 200تعداد رج : 261تعداد رنگ : 27 قیمت نخ ونقشه :..

2,400,000 ریال

1نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد6

1نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد6

نام طرح : آموزشی کد 16ابعاد : 49*20تعداد گره : 140تعداد رج : 350تعداد رنگ: 36قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طرح     آموزشی کد 146

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 146

نام طرح :آموزشی کد 146ابعاد: 52*28تعداد گره :370تعداد رج :200تعداد رنگ:75قیمت نخ و نقشه: 240000تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 133

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 133

نام طرح : آموزش کد 133 ابعاد :51 * 28 تعداد گره : 364 تعداد رج :200 تعداد رنگ :66 قیمت نخ و نقشه : 2..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 136

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 136

نام طرح:اموزشی کد 136  ابعاد: 28 *43  تعداد گره:307 تعداد رج :200 تعداد رنگ: 60 ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 137

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 137

نام طرح : اموزشی کد 137  ابعاد :28*53  تعداد گره:375  تعداد رج : 200  تعداد رنگ ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 138

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 138

نام طرح:آموزشی کد 138  ابعاد:42*28 سانت  تعداد گره:300  تعداد رج:200  تعداد رنگ:..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 139

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 139

نام طرح: آموزشی کد 139  ابعاد :50 *28 سانت  تعدادگره :357  تعداد رج :200  تعداد ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 142

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 142

نام طرح : آموزشی کد 142 ابعاد : 56 * 28 تعداد گره : 400 تعداد رج : 200 تعداد رنگ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 143

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 143

نام طرح : آموزشی کد 143 ابعاد : 53 *28 تعداد گره : 374 تعداد رج :   200تعدا..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 150

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 150

نام طرح : آموزشی کد 150ابعاد :57*28تعداد گره :403تعداد رج :200تعداد رنگ :66قیمت نخ و نقشه :240000توم..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 2

نام طرح : آموزشی کد 2 ابعاد : 35 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 246 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه :..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد10

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد10

نام طرح : آموزشی کد 10 ابعاد : 21*28تعداد  گره : 200تعداد رج : 150تعداد رنگ : 99 قیمت نخ ونقشه ..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد11

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد11

نام طرح : آموزشی کد 11ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 150تعداد رنگ : 99قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد12

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد12

نام طرح : آموزشی کد 12 ابعاد : 42*28 تعداد گره : 200تعداد رج : 295تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 24..

2,400,000 ریال

نمایش 1 تا 15 از 63 (5 صفحه)