ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 81

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 81

نام طرح : آثار داخلی کد 81 ابعاد : 72 * 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 514 تعداد رنگ : 119 قیمت نخ و ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 82

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 82

نام طرح : آثار داخلی کد 82 ابعاد : 45 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و ن..

3,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 83

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 83

نام طرح : آثار داخلی کد 83 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 84

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 84

نام طرح : آثار داخلی کد 84 ابعاد : 28 * 40 تعداد گره : 279 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 85

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 85

نام طرح : آثار داخلی کد 85 ابعاد : 68 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و ن..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 9

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 9

نام طرح : آثار داخلی کد 9 ابعاد : 61 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 434 تعداد رنگ: 93 قیمت نخ و نقش..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد23

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد23

نام طرح : آثار داخلی کد 23 ابعاد : 48 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 342 تعداد رنگ: 86 قیمت نخ و نق..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد58

نام طرح : آثار داخلی کد 58 ابعاد : 86 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 614 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ و ن..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1001

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1001

نام طرح : ایرانی کد 1001 ابعاد : 100* 140 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 711 تعداد رنگ : 52قیمت نخ و نق..

1,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1002

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1002

نام طرح : ایرانی کد 1002 ابعاد : 98* 70 تعداد گره : 499 700 تعداد رج:  تعداد رنگ : 151قیمت نخ و..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1003

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1003

نام طرح : ایرانی کد 1003 ابعاد : 96* 70 تعداد گره : 500 680 تعداد رج:  تعداد رنگ : 28قیمت نخ و ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1004

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1004

نام طرح : ایرانی کد 1004 ابعاد : 55* 115 تعداد گره : 820 55 تعداد رج:  تعداد رنگ : 23قیمت نخ و ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1005

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1005

نام طرح : ایرانی کد 1005 ابعاد : 96* 58 تعداد گره : 413 679 تعداد رج:  تعداد رنگ : 59قیمت نخ و ..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1006

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1006

نام طرح : ایرانی کد1006 ابعاد : 85* 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 607 تعداد رنگ : 108قیمت نخ و نقشه ..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1007

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1007

نام طرح : ایرانی کد1007 ابعاد : 76* 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 79قیمت نخ و نقشه :..

5,900,000 ریال

نمایش 76 تا 90 از 115 (8 صفحه)