ایرانیمقایسه کالا (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 81

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 81

نام طرح : آثار داخلی کد 81 ابعاد : 72 * 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 514 تعداد رنگ : 119 قیمت نخ و ..

5،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 82

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 82

نام طرح : آثار داخلی کد 82 ابعاد : 45 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و ن..

3،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 83

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 83

نام طرح : آثار داخلی کد 83 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و ..

7،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 84

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 84

نام طرح : آثار داخلی کد 84 ابعاد : 28 * 40 تعداد گره : 279 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 85

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 85

نام طرح : آثار داخلی کد 85 ابعاد : 68 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و ن..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 9

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 9

نام طرح : آثار داخلی کد 9 ابعاد : 61 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 434 تعداد رنگ: 93 قیمت نخ و نقش..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد23

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد23

نام طرح : آثار داخلی کد 23 ابعاد : 48 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 342 تعداد رنگ: 86 قیمت نخ و نق..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد58

نام طرح : آثار داخلی کد 58 ابعاد : 86 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 614 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ و ن..

6،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 6

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 6

نام طرح :دختر قاجار کد 6ابعاد:100*70 تعداد گره :496تعداد رج:702تعداد رنگ:115قیمت نخ و نقشه :650000 ت..

6،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قالی باف

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قالی باف

نام طرح : دختر قالی باف ابعاد : 58 *75 تعداد گره : 400 تعداد رج : 530 تعداد رنگ: 141 قیمت نخ و نقشه ..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح آثار داخلی کد 26

نخ و نقشه تابلوفرش طرح آثار داخلی کد 26

نام طرح : آثار داخلی کد 26 ابعاد : 70 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 495 تعداد رنگ : 84 قیمت نخ و ن..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 5

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 5

نام طرح : دختر قاجار کد 5 ابعاد : 60 * 81 تعداد گره : 420 تعداد رج : 585 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و نق..

5،200،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح  آثار داخلی کد 44

نخ ونقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 44

نام طرح : آثار داخلی کد 44 ابعاد : 71 * 52 تعداد گره : 367 تعداد رج : 507 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و ن..

5،100،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی بزم خسرو پرویز بزرگ کد 1

نخ ونقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی بزم خسرو پرویز بزرگ کد 1

نام طرح : آثار داخلی بزم خسرو پرویز بزرگ کد 1 ابعاد : 124 * 128 تعداد گره : 1297 تعداد رج : 884 تعدا..

20،500،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 14

نخ ونقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 14

نام طرح : آثار داخلی کد 14 ابعاد : 82 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 585 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و ن..

6،100،000 ریال

نمایش 76 تا 90 از 94 (7 صفحه)