ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 53

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 53

نام طرح : آثار داخلی کد 53 ابعاد : 84 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 596 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ ونق..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 54

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 54

نام طرح : آثار داخلی کد 54ابعاد : 50 * 42 تعداد گره : 294 تعداد رج : 351 تعداد رنگ : 45 قیمت نخ و نق..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 55

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 55

نام طرح : آثار داخلی کد 55 ابعاد : 80 * 58 تعداد گره : 410 تعداد رج : 570 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ ونق..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 56

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 56

نام طرح : آثار داخلی کد 56ابعاد : 84 * 62 تعداد گره : 436 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 55 قیمت نخ و نق..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 57

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 57

نام طرح : آثار داخلی کد 57 ابعاد : 80 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 570 تعدادرنگ : 25 قیمت نخ و نق..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 59

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 59

نام طرح : آثار داخلی کد 59 ابعاد : 84 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ و ن..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 6

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 6

نام طرح : آثار داخلی کد 6 ابعاد : 59 * 80 تعداد گره : 570 تعداد رج : 416 تعداد رنگ: 98 قیمت نخ و نقش..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 60

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 60

نام طرح : آثار داخلی کد 60 ابعاد : 71 * 52 تعداد گره : 367 تعداد رج :507 تعداد رنگ : 99 قیمت نخ و نق..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 61

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 61

نام طرح : آثار داخلی کد 61 ابعاد : 70 * 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و ن..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 62

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 62

نام طرح : آثار داخلی کد 62 ابعاد : 84 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 101 قیمت نخ و ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 63

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 63

نام طرح : آثار داخلی کد 63 ابعاد : 77 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج :549 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و ن..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 64

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 64

نام طرح : آثار داخلی کد 64 ابعاد : 82 * 61 تعداد گره : 435 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 83 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 65

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 65

نام طرح : اثار داخلی کد 65 ابعاد : 84 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 83 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 66

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 66

نام طرح : آثار داخلی کد 66 ابعاد : 104 * 75 تعداد گره : 530 تعداد رج : 739 تعداد رنگ : 149 قیمت نخ و..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 67

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 67

نام طرح : آثار داخلی کد 67 ابعاد : 84 * 119 تعداد گره : 850 تعداد رج : 600 تعداد رنگ: 89 قیمت نخ و ن..

10,500,000 ریال

نمایش 46 تا 60 از 115 (8 صفحه)