آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47ابعاد : 77 * 58 سانت تعداد گره : 550تعداد رج : 411 تعداد رنگ : 37 ق..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48ابعاد : 64 * 45 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 38 ..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49ابعاد : 68 * 38 سانت تعداد گره : 485 تعداد رج : 270تعداد رنگ : 35 ق..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50ابعاد : 149 * 109 سانت تعداد گره : 1060تعداد رج : 772تعداد رنگ : 38..

13,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51ابعاد : 87 * 59 سانت تعداد گره : 620 تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 36 ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52ابعاد : 79 * 40 سانت تعداد گره : 563 تعداد رج : 281 تعداد رنگ : 38 ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53ابعاد : 70 * 42 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 20 ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54ابعاد : 73 * 35 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 250تعداد رنگ : 30 ق..

4,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55 ابعاد :42 * 65 سانت تعداد گره : 460 تعداد رج : 300 تعداد..

4,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56ابعاد : 70 * 33 تعداد گره : 500 نعداد رج : 230 تعداد رنگ : 20 قیمت ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57ابعاد : 68 * 48 تعداد گره : 480 تعداد رج : 340 تعداد رنگ : 20 قیمت ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کد 58ابعاد : 59 * 44 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 310 تعداد رنگ : 30 قیمت..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59ابعاد : 63 * 29 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 210 تعداد رنگ : 30 ..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60ابعاد : 70 * 51 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 30 ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61ابعاد : 70 * 45 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 30ق..

5,000,000 ریال

نمایش 121 تا 135 از 201 (14 صفحه)