آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه کالا (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 50ابعاد : 149 * 109 سانت تعداد گره : 1060تعداد رج : 772تعداد رنگ : 38..

13،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 51ابعاد : 87 * 59 سانت تعداد گره : 620 تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 36 ..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 52ابعاد : 79 * 40 سانت تعداد گره : 563 تعداد رج : 281 تعداد رنگ : 38 ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 53ابعاد : 70 * 42 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 20 ..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 54ابعاد : 73 * 35 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 250تعداد رنگ : 30 ق..

4،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 55 ابعاد :42 * 65 سانت تعداد گره : 460 تعداد رج : 300 تعداد..

4،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 56ابعاد : 70 * 33 تعداد گره : 500 نعداد رج : 230 تعداد رنگ : 20 قیمت ..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 57ابعاد : 68 * 48 تعداد گره : 480 تعداد رج : 340 تعداد رنگ : 20 قیمت ..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 58

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کد 58ابعاد : 59 * 44 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 310 تعداد رنگ : 30 قیمت..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59ابعاد : 63 * 29 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 210 تعداد رنگ : 30 ..

3،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60ابعاد : 70 * 51 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 30 ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61ابعاد : 70 * 45 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 30ق..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 62

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 62

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 62ابعاد : 94 * 51 سانت تعداد گره : 670 تعداد رج : 360تعداد رنگ : 28 ق..

6،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 63

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 63

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 63ابعاد : 73 * 49 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 349 تعداد رنگ : 15ق..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 64

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 64

نخ و نقشه این تابلو فرش جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 175 * 147 سانت تعداد گره : 1..

19،500،000 ریال

نمایش 121 تا 135 از 198 (14 صفحه)