آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه کالا (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 36ابعاد : 70 * 39 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 275 تعداد رنگ : 26 ..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 37

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 37

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 37ابعاد : 58 * 44 سانت تعداد گره : 413 تعداد رج : 313 تعداد رنگ : 16 ..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 38

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 38

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 38ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 365 تعداد رنگ : 36 ..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39ابعاد : 42 * 29 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 207 تعداد رنگ : 26 ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39

نخ و نقشه این تابلو فرش با تعداد رنگ کم تر برای مبتدیان مناسب می باشد نام طرح : آیه کد 39 ابعاد: 29 ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 4

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 4

نام طرح: آیه کد 4 ابعاد: 70 * 50 تعداد گره: 350 تعداد رج: 500 قیمت نخ و نقشه: 440000 تومان..

4،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 40

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 40

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 40ابعاد : 72 * 51 سانت تعداد گره : 510تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 33 ق..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 41

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 41

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 41ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 35 ..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 42

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 42

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 42ابعاد : 59 * 45 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 49 ..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 43

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 43

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 43ابعاد : 63 * 40 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 280 تعداد رنگ : 16 ..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 44

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 44

نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد 44ابعاد : 72 * 49 سانت تعداد گره : 510 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 28 قیمت..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 46

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 46

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 46ابعاد : 72 * 36 سانت تعداد گره : 513 تعداد رج : 252 تعداد رنگ : 34 ..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 47ابعاد : 77 * 58 سانت تعداد گره : 550تعداد رج : 411 تعداد رنگ : 37 ق..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 48ابعاد : 64 * 45 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 38 ..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 49ابعاد : 68 * 38 سانت تعداد گره : 485 تعداد رج : 270تعداد رنگ : 35 ق..

4،200،000 ریال

نمایش 106 تا 120 از 198 (14 صفحه)