آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 181

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 181

نام طرح : آیه کد 181 ابعاد : 49 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 194

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 194

نام طرح: آیه کد 194 ابعاد : 75 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 534 تعداد رنگ : 67 قیمت نخ و نقشه : 5..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 195

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 195

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 195ابعاد : 79 * 59تعداد گره : 420تعداد رج : 560تعداد رنگ : 33قيمت نخ ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 2ابعاد : 86 * 62 سانتتعداد گره در عرض : 435تعداد رج : 620تعداد رنگ :2..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 20

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 20

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 20ابعاد : 78 * 42 سانتتعداد گره : 565 تعداد رج : 292 قیمت نخ و نقشه :..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 21

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 21

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 21ابعاد : 45 * 61 سانتتعداد گره : 423 تعداد رج : 310 تعداد رنگ : 38 ق..

4,120,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 24

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 24

نام کالا : آیه کد 24 ابعاد: 53 * 38 تعداد گره: 730 تعداد رج: 521 تعداد رنگ: 53 قیمت نخ و نقشه: 65000..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 25

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 25

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 25ابعاد : 30 * 17 سانتتعداد گره : 200 تعداد رج : 119 تعداد رنگ : 14 ق..

1,180,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 26

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 26

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 26سايز : 51 * 83 سانتتعداد گره در عرض : 600تعداد رج در طول..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 27

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 27

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 27ابعاد : 80 * 54 سانت تعداد گره : 580 تعداد رج : 373 تعداد رنگ : 32 ..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 28

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 28

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 28ابعاد : 86 * 43 سانت تعداد گره : 620تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 66 ق..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 3

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 3

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 3ابعاد : 43 * 60 تعداد گره : 300 تعداد رج : 420 قیمت نخ و نقشه : 440...

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 30

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 30

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 30ابعاد : 47 * 73 سانت تعداد گره : 521 تعداد رج : 339 تعداد رنگ : 58 ..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 32

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 32

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 32ابعاد : 93 * 49 سانت تعداد گره : 650تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 40 ق..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 33

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 33

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 33ابعاد : 49 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 24 ..

4,200,000 ریال

نمایش 91 تا 105 از 201 (14 صفحه)