آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 129

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 129

نام طرح : آیه کد 129 ابعاد :40 * 73 تعداد گره : 515 تعداد رج : 282 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 4..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13ابعاد : 50 * 35 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 248 قیمت نخ و نقشه ..

3,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 130

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 130

نام طرح : آیه کد 130 ابعاد : 22 * 48تعداد گره : 342 تعداد رج : 154 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقش..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 131

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 131

نام طرح : آیه کد 131 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 132

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 132

نام طرح : آیه کد 132 ابعاد : 50 * 89 تعداد گره : 634 تعداد رج : 356 تعداد رنگ : 32 قیمت نخ و نقشه : ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 14

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 14

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 14ابعاد : 90 * 36 سانتتعداد گره : 655 تعداد رج : 252 قیمت نخ و ..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 15

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 15

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 15 ابعاد : 83 * 38 سانتتعداد گره : 600 تعداد رج : 268 قیمت نخ و ..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 152

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 152

  نام طرح : آیه کد 152 ابعاد : 35 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 248 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و ..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 16

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 16

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 16ابعاد : 86 * 43 سانتتعداد گره : 620 تعداد رج : 300 قیمت نخ و نقشه :..

4,550,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 162

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 162

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 162ابعاد : 73 * 49 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 54..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 17

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 17

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 17ابعاد : 100 * 56تعداد گره : 700تعداد رج : 391تعداد رنگ : 33قيمت نخ ..

6,050,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 174

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 174

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 174ابعاد :   85 * 52 سانت تعداد گره : 601 تعداد رج : 371 تع..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 176

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 176

نام طرح : آیه کد 176 ابعاد : 51 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 364تعداد رنگ : 45 قیمت نخ و نقشه : 5..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 179

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 179

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 179 ابعاد : 39 * 72 تعداد گره : 514 تعداد رج :274 تعداد رنگ : 26..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 18

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 18

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 18  ابعاد : 31 * 78 سانت تعداد گره : 567 تعداد رج : 218 قیمت نخ ..

4,400,000 ریال

نمایش 76 تا 90 از 201 (14 صفحه)