همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 117 ابعاد : 51 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 364 تعداد رنگ : 23 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 118 ابعاد : 35 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 250 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 350.000 تومان..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 119 ابعاد : 49 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 350 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12ابعاد : 75 * 52 سانت تعداد گره : 535 تعداد رج : 360 قیمت نخ و نقشه : 450.000 تومان...................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما ب..

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 120 ابعاد : 48 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 121 ابعاد : 37 * 93 تعداد گره : 660 تعداد رج : 262 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 123ابعاد : 85*59 سانتتعداد گره : 601تعداد رج : 419تعداد رنگ : 23قيمت نخ و نقشه : 610.000 هزار تومان.............................................................................................................چنانکه تابل..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 124 ابعاد : 52 * 72 تعداد گره : 510 تعداد رج : 371 تعداد رنگ : 36 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :آیه کد 125 ابعاد : 61 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 429 تعداد رنگ : 67 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 126 ابعاد : 38 * 89 تعداد گره : 634 تعداد رج : 265 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و. نقشه : 560.000 تومان..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 127 ابعاد : 38 * 89 تعداد گره : 634 تعداد رج : 265 تعداد رنگ : 33  قیمت نخ و نقشه : 560.000 تومان..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 128 ابعاد : 31 * 90 تعداد گره : 640 تعداد رج : 220 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان..

4,200,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 199 (17 صفحه)