آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه کالا (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 117

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 117

نام طرح : آیه کد 117 ابعاد : 51 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 364 تعداد رنگ : 23 قیمت نخ و نقشه : ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 118

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 118

نام طرح : آیه کد 118 ابعاد : 35 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 250 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : ..

3،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 119

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 119

نام طرح : آیه کد 119 ابعاد : 49 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 350 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 5..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12ابعاد : 75 * 52 سانت تعداد گره : 535 تعداد رج : 360 قیمت نخ و نقشه ..

4،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 120

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 120

نام طرح : آیه کد 120 ابعاد : 48 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه : ..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 121

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 121

نام طرح : آیه کد 121 ابعاد : 37 * 93 تعداد گره : 660 تعداد رج : 262 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 123

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 123

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 123ابعاد : 85*59 سانتتعداد گره : 601تعداد رج : 419تعداد رنگ : 23قيمت ..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 124

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 124

نام طرح : آیه کد 124 ابعاد : 52 * 72 تعداد گره : 510 تعداد رج : 371 تعداد رنگ : 36 قیمت نخ و نقشه : ..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 125

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 125

نام طرح :آیه کد 125 ابعاد : 61 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 429 تعداد رنگ : 67 قیمت نخ و نقشه : 6..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 126

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 126

نام طرح : آیه کد 126 ابعاد : 38 * 89 تعداد گره : 634 تعداد رج : 265 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و. نقشه :..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 127

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 127

نام طرح : آیه کد 127 ابعاد : 38 * 89 تعداد گره : 634 تعداد رج : 265 تعداد رنگ : 33  قیمت نخ و ن..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 128

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 128

نام طرح : آیه کد 128 ابعاد : 31 * 90 تعداد گره : 640 تعداد رج : 220 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : ..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 129

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 129

نام طرح : آیه کد 129 ابعاد :40 * 73 تعداد گره : 515 تعداد رج : 282 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 4..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 13ابعاد : 50 * 35 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 248 قیمت نخ و نقشه ..

3،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 130

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 130

نام طرح : آیه کد 130 ابعاد : 22 * 48تعداد گره : 342 تعداد رج : 154 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقش..

4،200،000 ریال

نمایش 61 تا 75 از 198 (14 صفحه)