همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 60 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42  تعداد گره:400تعداد رج:297تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:340  تومان ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 62یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53 تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 63 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:80*58تعداد گره:570تعداد رج:409تعداد رنگ:90قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 64 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 65 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:67*47تعداد گره:477تعداد رج:330تعداد رنگ:60قیمت نخ و نقشه:370 تومان ..

3,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 66 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*52تعداد گره:500تعداد رج:366تعداد رنگ:33قیمت نخ ونقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 67 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:80*52تعداد گره:570تعداد رج:369تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:590 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 68 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:345تعداد رنگ:89قیمت نخ ونقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 69 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:80*59تعداد گره:570تعداد رج:420تعداد رنگ:110قیمت نخ و نقشه610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 70 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:43*32تعداد گره:304تعداد رج:225تعداد رنگ:82قیمت نخ و نقشه:240 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 71 یکی از زیباترین طرح هامی باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد96*58  تعداد گره:680تعداد رج:414 تعداد رنگ:67قیمت نخ ونقشه:680  تومان ..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 72 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:78*51تعداد گره:556تعداد رج:360تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:530  تومان..

5,300,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 237 (20 صفحه)