همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 4 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98*71  سانتتعداد گره:700تعداد رج:501تعداد رنگ:93قیمت نخ و نقشه:650000 تومان ..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 5یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانت تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:84قیمت نخ ونقشه:520.000 تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد51 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*35  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:320تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:280  تومان ..

2,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 52 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*35تعداد گره:250تعداد رج:320تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:280  تومان..

2,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 53 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:57*70تعداد گره:405 تعداد رج:500تعداد رنگ:71قیمت نخ و نقشه:520 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 54 یکی از فوالعاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:71*58تعداد گره:413 تعداد رج:501تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:530 تومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 55 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:61*47 تعداد گره:334تعداد رج:433تعداد رنگ:61قیمت نخ و نقشه:360  تومان ..

3,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 56یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:98*70 تعداد گره:700تعداد رج:500تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 57 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*38 تعداد گره:500تعداد رج:270تعداد رنگ:56قیمت نخ ونقشه:350  تومان ..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 58 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:97*74تعداد گره:692تعداد رج:522تعداد رنگ:115قیمت نخ ونقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد59 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:98*69تعداد گره:700تعداد رج:487تعداد رنگ:95قیمت نخ ونقشه:710  تومان..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 6 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*45 سانتتعداد گره:496تعداد رج:320تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه:430 تومان..

4,300,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 237 (20 صفحه)