همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 153 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:420تعداد رج:598تعدادرنگ:29قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 154 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:73*98تعدادگره:520 تعداد رج:700تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 155 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:98*73تعداد رج:700تعداد گره:520تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:7100000 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 156 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*98تعداد گره:500تعداد رج:700تعداد رنگ:56قیمت نخ و نقشه:710 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 157 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:71*48تعداد گره:340تعداد رج:505تعداد رنگ:41قیمت نخ و نقشه:520 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 158 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:350 تعداد رج:500تعداد رنگ:88قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 159 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:400تعداد رج:600تعداد رنگ:43قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد16 یکی از طرح های فوق العاده می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 84 * 58 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 412تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان...............................................

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 161 یکی فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد :49 * 73 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 520تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..............................................

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 162 یکی از قشنگ ترین طرح هامی باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63 سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 340.000 تومان.................................................

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد163  یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی بسیار زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63  سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 446تعداد رنگ : 61قیمت نخ و نقشه : 340.000 تومان................

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد18 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد :51 * 78  سانت تعداد گره : 556 تعداد رج : 360 53 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 470 هزار تومان..................

4,700,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 237 (20 صفحه)