همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 12 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است  ابعاد : 70 * 53 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 375 تعداد رنگ  :80قيمت نخ و نقشه 450 هزار تومان.........

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 120 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:81*58تعداد گره:410تعداد رج:578تعداد رنگ:120قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 121 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:112*84تعداد گره:800تعداد رج:600تعداد رنگ:66قیمت نخ ونقشه:1050000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 122 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:600 تعداد رج:400تعداد رنگ:49قیمت نخ ونقشه:610  تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 123 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*47 تعداد گره:500تعداد رج:333تعداد رنگ:75قیمت نخ ونقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 124یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*58تعداد گره:546تعداد رج:412تعداد رنگ:68قیمت نخ و نقشه:540  تومان ..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 125 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:62*42تعداد گره:436تعداد رج:298تعداد رنگ:68قیمت نخ ونقشه:340 تومان ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 126 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:23قیمت نخ و نقشه:520 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 126 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:23قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 127یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:65*49تعداد گره:460 تعدادرج:350تعداد رنگ:56قیمت نخ ونقشه: 490 تومان..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 128 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ:82قیمت نخ و نقشه:610 تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 129 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ: 64قیمت نخ و نقشه: 610 تومان..

6,100,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 237 (20 صفحه)