همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوان کد165یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:80*56 تعداد گره:400تعداد رج:570تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 166یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:82*51تعداد گره:580تعداد رج:360تعداد رنگ:49قیمت نخ و نقشه:590  تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده زیبا حیوان کد 167 که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:58قیمت نخ و نقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 168 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*74تعداد گره:700تعداد رج:525تعداد رنگ:95قیمت نخ و نقشه:710 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد169 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:357تعداد رنگ:51قیمت نخ و نقشه:520 تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد17  یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:68*48  سانتتعداد گره:479:339 تعداد رجتعداد رنگ:80قیمت نخ و نقشه:435.000 تومان..

4,350,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 170یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:39*28تعداد گره:277تعداد رج:200تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه:240 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد19 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:49*35  سانتتعداد گره:350تعداد رج:250تعداد رنگ:51قیمت نخ ونقشه:450.000  تومان ..

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 20 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53  سانتتعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:450.000  تومان..

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 26 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:35*44  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:314تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:350.000  تومان..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد27 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:44*58  سانتتعداد گره:312تعداد رج:408 تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:385.000 تومان ..

3,850,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد29 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*56 سانتتعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:390.000 تومان..

3,900,000 ریال

نمایش 133 تا 144 از 237 (20 صفحه)