همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد119یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*57 سانتتعداد گره:600تعداد رج:405تعداد رنگ:54قیمت نخ و نقشه : 610.000 هزار تومان....................................................................

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد12یکی از بی نظیر ترین طرح هاست بارنگ های گرم توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:73*56تعداد گره:512تعداد رج:384تعداد رنگ:66قیمت نخ و نقشه :460.000 هزار تومان.............................................................

4,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد120یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:76*48  سانتتعداد گره:540تعداد رج:340تعداد رنگ:98قیمت نخ و نقشه  : 510.000 هزار تومان....................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 121یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:97*50  سانتتعداد گره:689 تعداد رج:352تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه : 660.000 هزار تومان...............................................................

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 128یکی از شیک ترین و پرفروش ترین طرح ها می باشدابعاد:70*42 سانتتعداد گره:500تعداد رج:298تعداد رنگ:132قیمت نخ و نقشه : 490.000 هزار تومان......................................................................................چ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 129یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که جز پر فروش ترین طرح ها ستابعاد:63*48 سانتتعداد گره:450تعداد رج:336تعداد رنگ:110قیمت نخ و نقشه : 430.000 هزار تومان.........................................................................

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد130یکی از عالی ترین و بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*48  سانتتعداد گره:500تعداد رج:366تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه : 510.000 هزار تومان..............................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 133 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:97*50  سانت تعداد گره:689تعداد رج:352تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه : 640.000 هزار تومان.......................................................

6,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد134یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:73*51 سانتتعداد گره:520تعداد رج:361تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه : 510.000 هزار تومان.....................................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه طرح منظره کد135یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:91*54 سانتتعداد گره:650تعداد رج:380تعداد رنگ:40قیمت نخ و نقشه : 610.000 هزار تومان....................................................................

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد136 یکی ازشیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استتعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:95ابعاد:70*49 سانتقیمت نخ و نقشه : 510.000 هزار تومان.....................................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 138 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:77*45 سانتتعداد گره:550 تعداد رج:320تعداد رنگ:76قیمت نخ و نقشه : 510.000 هزار تومان.............................................................

5,100,000 ریال

نمایش 193 تا 204 از 392 (33 صفحه)