تابلوفرش های آماده فروش

این تابلوفرش های توسط زبده ترین بافنده های منتخب و گلچین شده شرکت با کیفیت ممتاز بافته شده و آماده فروش می باشند


نام طرح : دهكده خوشبختی

ابعاد : 53 * 83 سانت

تعداد گره : 600

تعداد رج : 368

قیمت با پرداخت برجسته :1.900.000

قیمت با پرداخت معمولی :1.750.000


کاخ ورسای

ابعاد : 60 * 80

تعداد گره : 580

تعداد رج : 420

تعداد رنگ : 150

قیمت :1.930.000 تومان

منظره کد 20

ابعاد : 60 * 80

تعداد گره : 580

تعداد رج : 420

تعداد رنگ : 150

قیمت : 1.790.000 تومانگل سبدی کد 1

ابعاد : 35 * 50

تعداد گره : 250

تعداد رج : 357

تعداد رنگ : 102

قیمت :1.400.000

گل سبدی کد 2

ابعاد : 35 * 50

تعداد گره : 250

تعداد رج : 357

تعداد رنگ : 102

قیمت : 1.400.000

گل سبدی کد 3

ابعاد : 35 * 50

تعداد گره : 250

تعداد رج : 357

تعداد رنگ : 102

قیمت : 1.400.000 تومان

گل و گلدان

ابعاد : 40 * 60

تعداد گره :285

تعداد رج : 428

تعداد رنگ : 123

قیمت : 1.500.000 تومان