تماس با ما

محل ما

شرکت پويا فرش تبريز
شرکت پويا فرش تبريز
تبریز - سردرود - خ امام - بش توتلار - شرکت پویا فرش تبریز
سامانه پیام كوتاه شركت : 777777 7546 3000
ایمیل : pouya_shop@yahoo.com
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
6450-53 3421 041

دورنگار
4675 3420 041
زمان بازگشایی
شنبه تا پنج شنبه
ساعت ۹ قبل از ظهر تا ۵ بعد از ظهر

فرم تماس