گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 22 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی  شده استابعاد:50*40تعداد گره:350 تعدادرج:284تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه: 310.000 هزار تومان..........................................................

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 23یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:40*50تعداد گره:350 تعداد رج:277تعداد رنگ:54قیمت نخ و نقشه:350.000 هزار تومان....................................................................

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 3 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:81*66تعداد گره:584تعداد رج:467تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه: 640 هزار تومان.........................................................................

6,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد4 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد100*68تعداد گره:700تعداد رج:485تعداد رنگ:118قیمت نخ و نقشه:720.000 هزارتومان......................................................................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد5یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:500تعداد رج:364تعداد رنگ:78 قیمت نخ و نقشه:510.000 هزارتومان........................................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 6 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:100*72تعداد گره:700تعداد رج:512تعداد رنگ:143قیمت نخ و نقشه:790.000 هزارتومان..............................................................

7,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 7 یکی از قشنگ ترین طرح ها که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:56*47تعداد گره:400تعداد رج:328تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:380.000 هزارتومان...............................................................................

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 8 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد57*40تعداد گره:400تعداد رج:280تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:320.000 هزارتومان.......................................................................

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 9 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:499تعداد رج:368تعداد رنگ:110قیمت نخ و نقشه:510.000 هزار تومان...............................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد1یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:89*66تعداد گره:650تعداد رج:460تعداد رنگ:98قیمت نخ و نقشه:740 هزار تومان........................................................................

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1809)ابعاد : 61 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 429 قیمت تنخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1810)ابعاد : 56 * 88 تعداد گره : 397 تعداد رج : 627 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6,100,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 292 (25 صفحه)