گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 10 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:28*23 تعداد گره:200تعداد رج:164تعداد رنگ:98قیمت نخ و نقشه: 190.000 هزارتومان...................................................................

1,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 11یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*47تعداد گره:500تعداد رج:400تعداد رنگ:117قیمت نخ و نقشه:460 هزار تومان......................................................................

4,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 12یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:40*51تعداد گره:357تعداد رج:275تعداد رنگ:125قیمت نخ و نقشه:300.000 هزار تومان...................................................................

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد13یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:83*63تعداد گره:600 تعداد رج:440تعداد رنگ:79قیمت نخ و نقشه:615.000 هزار تومان.....................................................................

6,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد14یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:67*47تعداد گره:480تعداد رج:330تعدادرنگ:96قیمت نخ و نقشه:420.000  تومان ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 15 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:113قیمت نخ و نقشه:490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 16 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:85*65 تعداد گره:630تعداد رج:470 تعداد رنگ:120قیمت نخ و نقشه:640.000  تومان ..

6,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 17یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:50*37 تعداد گره:350 تعداد رج:260تعداد رنگ:79قیمت نخ و نقشه:310.000 هزار تومان.................................................................

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 18 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:67*53تعداد گره:479تعداد رج:365تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه: 490.000 هزار تومان....................................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 19یکی ازقشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:57*31تعداد گره:400 تعداد رج:221تعداد رنگ:50قیمت نخ و نقشه:380.000 هزار تومان....................................................................

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 2 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*61تعداد گره:560تعداد رج:425تعداد رنگ:116قیمت نخ و نقشه:585.000 هزار تومان..................................................................

5,850,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 20 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:62*42تعداد گره:430 تعداد رج:290تعداد رنگ:45قیمت نخ و نقشه: 375.000 هزارتومان....................................................................

3,750,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 292 (25 صفحه)