گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : گل کد 110 ابعاد: 70 * 59 تعداد  گره : 421 تعداد رج: 500 تعداد رنگ: 146 قیمت نخ و نقشه: 540000 تومان..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: گل کد 193 ابعاد: 70 * 54 تعداد گره: 385 تعداد رج: 500 تعداد رنگ: 57 قیمت نخ و نقشه: 520000 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با گل ها و رنگ های زیبا و دلنشین یکی از بهترین و پرفروش طرح ها محسوب می شود ابعاد : 51 * 74 سانت تعداد گره : 362 تعداد رج : 527 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با گل ها و رنگ های زیبا و دلنشین یکی از بهترین و پرفروش طرح ها محسوب می شود ابعاد : 51 * 74 سانت تعداد گره : 362 تعداد رج : 527 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 24 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*57تعداد گره:500 تعداد رج:400تعداد رنگ:100قیمت نخ و نقشه:535 هزار تومان........................................................................

5,350,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 25 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده  استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:351تعداد رنگ:74قیمت نخ و نقشه:490 هزار تومان.....................................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه 26یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:28*36 تعداد گره:200تعداد رج:256تعداد رنگ:43 قیمت نخ و نقشه:225 هزار تومان........................................................................

2,250,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 27 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:73*50 تعداد گره:350تعداد رج:519تعداد رنگ:92قیمت نخ و نقشه:510 هزار تومان......................................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 28 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:79*57تعداد گره:400تعداد رج:607تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:565 هزار تومان..................................................................

5,650,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه تابلو فرش طر ح گل و میوه کد 29 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:350 تعداد رج:500تعداد رنگ:99قیمت نخ و نقشه:490 هزار تومان ................................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 30 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:67*49تعداد گره:340تعداد رج:475تعداد رنگ:121 قیمت نخ و نقشه:465 هزار تومان................................................................

4,650,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با گل های زیبا و رنگ های دلنشین جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 47 * 63 سانت تعداد گره : 330 تعداد رج : 445 تعداد رنگ : 112 قیمت نخ و نقشه : 430 هزار تومان.........................................................

4,300,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 292 (25 صفحه)