آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 33ابعاد : 49 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 24 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان..........................................................................................................چنانکه تابلوفر..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 34 ابعاد : 70 * 43تعداد گره : 500تعداد رج : 300تعداد رنگ: 20قيمت : 414 هزار تومان ............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح م..

4,140,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 35 ابعاد : 80 * 54 سانت تعداد گره : 580تعداد رج : 373 تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان ..............................................................................................................چنانک..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 36ابعاد : 70 * 39 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 275 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان.....................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح م..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 37ابعاد : 58 * 44 سانت تعداد گره : 413 تعداد رج : 313 تعداد رنگ : 16 قیمت نخ و نقشه : 390.000 تومان...................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مور..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 38ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 365 تعداد رنگ : 36 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان....................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مو..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39ابعاد : 42 * 29 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 207 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان........................................................................................................چنانکه تابلوفرش ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: آیه کد 4 ابعاد: 70 * 50 تعداد گره: 350 تعداد رج: 500تعداد رنگ: 20 قیمت نخ و نقشه: 440000 تومان..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 40ابعاد : 72 * 51 سانت تعداد گره : 510تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..............................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخو..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 41ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..................................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 42ابعاد : 59 * 45 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 49 قیمت نخ و نقشه : 390.000 تومان............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده ای..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 43ابعاد : 63 * 40 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 280 تعداد رنگ : 16 قیمت نخ و نقشه : 390.000 تومان...................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مور..

3,900,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 190 (16 صفحه)