آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 110 ابعاد : 42 * 72 تعداد گره : 510 تعداد رج : 300 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 550هزار تومان..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 111 ابعاد : 42 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 500هزار تومان..

5,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 112 ابعاد : 51 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 560هزار تومان..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بی نظیرترین و همچنین پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 87 * 42 سانت تعداد گره : 620 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 67 قیمت نخ و نقشه : 630هزارتومان ..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 114 ابعاد : 71 * 99 تعداد گره : 702 تعداد رج : 501  تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 115ابعاد : 52 * 73 سانتتعداد گره : 520تعداد رج : 370تعداد رنگ : 50قیمت نخ و نقشه : 620هزارتومان..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 116 ابعاد : 52 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 365 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه : 630هزار تومان..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 117 ابعاد : 51 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 364 تعداد رنگ : 23 قیمت نخ و نقشه : 550هزار تومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 118 ابعاد : 35 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 250 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 450هزار تومان..

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 119 ابعاد : 49 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 350 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 670هزار تومان..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12ابعاد : 75 * 52 سانت تعداد گره : 535 تعداد رج : 360تعداد رنگ :55 قیمت نخ و نقشه : 620هزار تومان................................................................................... ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 120 ابعاد : 48 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه : 670 تومان..

6,700,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 190 (16 صفحه)