آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


ایه کد 118

ایه کد 118

ایه ای از سئره قران کریم با بافتی عالی با طرحی زیبا ابعاد35 * 59سانتتعدادگره 420تعداد رج 250تعداد رنگ 14هزینه نخ و نقشه611هزارتومان..

6,110,000 ریال

ایه کد 119

ایه کد 119

ایه و ان یکاد با طرح ترک خوردهبا نقشی زیبا و فو ق العاده87 *49ابعادتعداد گره 620تعداد رج 350تعداد رنگ 38 هزینه  نخ و نقشه 884هزارتومان..

8,840,000 ریال

ایه کد 120

ایه کد 120

ایه ای با  زیبا ترین نقش  و طرح بافت ب دست هنرمندان ابعاد 48 * 91سانتتعداد گره650تعدادرج336تعدادرنگ53هزینه نخ و نقشه 904هزارتومان..

9,040,000 ریال

ایه کد 121

ایه کد 121

تابلو فرش ایه ای از قران کریم با بافتی عالی و نخهایی مرغوبابعاد37 * 93 سانتتعدادگره 660تعدادرج 262تعدادرنگ 31هزینه نخ و نقشه845هزارتومان..

8,450,000 ریال

ایه کد 122

ایه کد 122

ایه ای دست بافت با طرحی زیبا و رنگهایی زیبا ابعاد38 * 52 سانتتعدادگره370تعداد رج 270تعدادرنگ26هزینه نخ و نقشه 585هزارتومان..

5,850,000 ریال

ایه کد 45

ایه کد 45

آیه و ان یکاد بافته شده به دست بهترین و هنرمند ترین استادان ایرانابعاد 44 * 62 سانتتعدادگره 441تعداد رج 320تعدادرنگ34هزینه نخ و نقشه689هزارتومان..

6,890,000 ریال

ایه کد 83

ایه کد 83

تابلوفرشی زیبا از ایات قرانیبافته شده به دست هنرمندان ایرانی با بهترین نخ و زیباترین نقش ابعاد33 * 84 سانتتعدادگره597تعداد رج231تعدادرنگ54هزینه نخ و نقشه 761هزارتومان..

7,610,000 ریال

ایه کد102

ایه کد102

تابلو فرش وان یکادبازیباترین نقش بافته شده با مرغوبترین نخ ها و زیباترین رنگ هاابعاد52 * 73سانتتعدادگروه520تعدادرج370تعدادرنگ25هزینه نخ و نقشه813هزارتومان..

8,130,000 ریال

ایه کد103

ایه کد103

فرش دست باف ایه ب دست استادان ماهر ایرانیابعاد 32 *63تعدادگروه450تعدادرج227تعدادرنگ40هزینه نخ و نقشه618هزارتومان..

6,180,000 ریال

ایه کد111

ایه کد111

ایه ای با طرحی زیبا و رنگهایی عالی با کیفیتی برترابعاد42 * 63 سانتتعدادگره450تعدادرج300تعداد رنگ29هزینه نخ و نقشه683هزارتومان..

6,830,000 ریال

ایه کد82

ایه کد82

ایه وان یکادباخطی زیباو نخهایی مرغوبو رنگهایی مختلفابعاد36 * 87 سانتتعدادگره620 تعدادرج252تعدادرنگ40 هزینه نخ و نقشه800هزارتومان..

8,000,000 ریال

ایه کد85

ایه کد85

ایه ای از قران کریم با طرحی زیبا و منحصربفردک ازبهترین تابلوها به شمار می ایدابعاد32 * 98سانتتعداد گره700تعدادرج223تعدادرنگ21هزینه هر نخ و نقشه845هزارتومان..

8,450,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 190 (16 صفحه)