آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است.طرحی است بسیارزیباو طرفداران زیادی داردابعاد:77*54سانتتعدادگره:550تعدادرج:385تعداد رنگ:21هرینه نخ ونقشه:520.000هزارتومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:76*54سانتتعدادگره:540تعدادرج:380تعدادرنگ:22هزینه نخ ونقشه:520.000هزارتومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:85*52سانتتعدادگره:601تعدادرج:371تعدادرنگ:62هزینه نخ و نقشه:610.000هزارتومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلو فرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:59*42سانتتعدادگره:420تعدادرج:300تعدادرنگ:22هزینه نخ و نقشه:390.000هزارتومان..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:99*71سانتتعدادگره:704تعداد رج:503تعداد رنگ:62هزینه نخ ونقشه:610.000هزارتومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتیدطراحی شده استابعاد:72*39سانتتعدادگره:514تعدادرج:274تعدادرنگ:26هزینه نخ و نقشه:350.000هزارتومان..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلو فرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است با تعداد رنگ 14 برای افراد مبتدی مناسب استابعاد51*70سانتتعداد گره:361 تعداد رج:500تعداد رنگ : 14 هزینه نخ و نقشه:510.000هزارتومان....................................................................

5,100,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش دارای طرحی بسیارساده اما جذاب و پرطرفدار استابعاد : 31*98  سانتتعداد گره : 700تعداد رج : 220تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش آیه...

نخ ونقشه تابلو فرش آیه...

این طرح آیه 124بارنگ های زیباوشاد طراحی شده است ابعاد : 52 * 72 تعداد گره : 510 تعداد رج : 371تعداد رنگ: 36 قيمت نخ و نقشه : 510000 هزار  تومان ..

5,100,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح: آیه کد 6 ابعاد: 50 * 86 تعداد گره: 620 تعداد رج: 350تعداد رنگ: 67 قیمت نخ و نقشه: 510000 تومان..

5,100,000 ریال

نمایش 181 تا 190 از 190 (16 صفحه)