حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 1 سايز : 56 * 76 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج  : 400 تعداد رنگ : 110 قيمت نخ و نقشه : 575.000 هزار تومان   ...............................................................................چنان..

5,750,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 100 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد : 92 * 120 سانت تعداد گره : 656 تعداد رج : 855 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 1.100.000 تومان .........................................

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 101یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 269 * 152 سانت تعداد گره : 1920تعداد رج : 1080تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه : 2.700.000 تومان..........................................

27,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 102با تعداد رنگ کمتر برای مبتدیان توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 98 * 74 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 525 تعداد رنگ : 27 قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان....................................................

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد113 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:355تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه:520 تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 114 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*51تعداد گره:400تعداد رج:361تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:350 تومان ..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد115 یکی از بهترین طرح ها برای مبتدیان می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:70*51تعداد گره:500تعداد رج:364تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 116 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:68*63تعداد گره:450تعداد رج:484تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:560 تومان ..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 117 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:43*35تعداد گره:250تعداد رج:304تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:250  تومان ..

2,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد118 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*50 تعداد گره:357تعداد رج:500تعداد رنگ:52قیمت نخ و نقشه:520   تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 119 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد63*51تعداد گره:360تعداد رج:450تعداد رنگ:64قیمت نخ و نقشه:480  تومان ..

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 12 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است  ابعاد : 70 * 53 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 375 تعداد رنگ  :80قيمت نخ و نقشه 490 هزار تومان.........

4,900,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 230 (20 صفحه)