نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101890

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101890

  • 19,500,000 ریال

PFT101890نام طرح:کد                                                               تعدادگره ..


PFT101890نام طرح:کد                                                              

تعدادگره درعرض800

تعدادرج درطول:545

ابعاد:77*112

تعدادرنگ:159

                                                                                                                                                                                قیمت:1.950.000تومان