نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101889

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101889

  • 19,500,000 ریال

PFT101889نام طرح:کد                                                                 تع..


PFT101889نام طرح:کد                                                                

تعدادگره درعرض800

تعدادرج درطول:545

ابعاد:77*112

تعدادرنگ:158

                                                                                                                                                                                   قیمت:1.950.000تومان