نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101884

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101884

  • 26,000,000 ریال27,000,000 ریال

PFT101884نام طرح:کد                                                               تعدادگره ..


PFT101884نام طرح:کد                                                              

تعدادگره درعرض:790

تعدادرج درطول:593

ابعاد:84*111

تعدادرنگ:117

                                                                                                                                                                                        قیمت : 2.700.000 تومان