نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101925

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101925

  • 19,800,000 ریال

PFT101925نام طرح:کد                                                                 تع..


PFT101925نام طرح:کد                                                                

تعدادگره درعرض847

تعدادرج درطول:609

ابعاد:86*119

تعدادرنگ:138

                                                                                                                                                                                        قیمت:1.980.000تومان