نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101907

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101907

  • 7,700,000 ریال

PFT101907نام طرح:کد                                                               تعدادگره ..


PFT101907نام طرح:کد                                                              

تعدادگره درعرض300

تعدادرج درطول:436

ابعاد:42*62

تعدادرنگ:67

                                                                                                                                                                                           قیمت:770هزارتومان