نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101906

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101906

  • 9,700,000 ریال

PFT101906نام طرح:کد                                                                تعد..


PFT101906نام طرح:کد                                                               

تعدادگره درعرض392

تعدادرج درطول:500

ابعاد:55*70

تعدادرنگ:118

                                                                                                                                                                                               قیمت:970هزارتومان