نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101905

نخ و نقشه تابلو فرش کد : PFT 101905

  • 9,500,000 ریال

PFT101905نام طرح:کد                                                               تعدادگره ..


PFT101905نام طرح:کد                                                              

تعدادگره درعرض380

تعدادرج درطول:560

ابعاد:51*79

تعدادرنگ:95

                                                                                                                                                                                     قیمت:950هزار ومان